Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a hagyományos értékek, tradíciók. Az emberek többségében felmerül az igény, hogy biztos kapaszkodókat keressen az életben, mely kapaszkodót többnyire a szülőktől, nagyszülőktől örökölt büszkeség, hit és kemény kitartó munka, a hagyományok tisztelete, valamint az ebből táplálkozó szüntelen megújulás jelenti.

Cégünk genealógiával, családtörténeti kutatással, a felmenők emlékeinek az utókor számára történő átmentésével foglalkozik. Ez a szolgáltatás közel fél évszázadnyi kényszerpihenő után, csak néhány éve került ismét a figyelem középpontjába.

Az emberek többsége két-három generációra képes visszatekinteni. Szüleit, nagyszüleit, esetleg dédszüleit, valamint az ő generációjukhoz tartozó rokonokat valószínűleg mindenki ismeri, vagy meg tudja nevezni. A korábbi ősöket, azok kiterjedt és pontos rokoni kapcsolatait már bajosabb felidézni.

Amennyiben szeretne még többet tenni a családi emlékek megóvása, valamint az ismeretlen családi kapcsolatok felkutatása érdekében, úgy kérjük, bízza ránk az aprólékos, sok időt és gyakorlatot igénylő munkát.

Milyen adatokra van szükség a kutatás megkezdéséhez?

Kiindulásként érdemes összegyűjteni a családtagokra vonatkozó összes olyan információt és dokumentumot - születési-, keresztelési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonatokat, iskolai bizonyítványokat, meghívókat, gyászjelentéseket, évfordulókat, családi eseményeket feljegyző iratokat -, melyekből következtetni lehet a család, az elődök származására, élőhelyére, vallási hovatartozására.
Ezeket feldolgozva juthatunk el a család legkorábbi még ismert őseihez, és megkezdhetjük a kutatást a rendelkezésre álló adatok alapján.

Mi a következő lépés, ha már összegyűjtöttem az összes rendelkezésre álló adatot a családról?

Célszerű egy időpontot egyeztetni, amikor személyesen fel tudja keresni az irodánkat.
Az összegyűjtött dokumentumok birtokában, a lehetőségek áttekintése után eldöntheti, hogy a családtörténeti kutatás területén mi legyen a cél.
Ez alapján elkészítjük azt az alap dokumentációt, ahonnan majd a kutatást is el lehet indítani.
Többféle módszer áll rendelkezésre, a könnyen kivitelezhetőtől kezdve a mélyebb kutatást igénylő megoldásokig.
Szerencsés esetben az összegyűjtött adatok már kutatás nélkül is elegendőek lehetnek egy kisebb családtörténeti almanach elkészítéséhez.

Milyen dokumentációt kapok a kutatásról?

A családi kapcsolatokat ábrázoló ős-, leszármazási -, és a teljes populációt bemutató táblákon kívül, elkészítjük a családban szereplő összes személy valamennyi ismert és felkutatott adatát felsorakoztató lexikonát.
Az élőhelyek, földrajzi helyek nevezetessége, helytörténete, esetleges családi vonatkozásai, valamint a rendelkezésre bocsátott és felkutatott anyakönyvi kivonatok, dokumentumok, iratok, fotók digitalizált formában, egységes szerkezetbe foglalva, átfogó és színes képet tárnak elénk. Az így elkészített genealógiai almanach digitális formában jeleníti és őrzi meg a múltat a jövő számára.
További lehetőségek tárháza is nyitva áll, melyet Megrendelőink igényei szerint alakítunk.
Természetesen ha Önnek van egy konkrét elképzelése, akkor mi megpróbálunk annak a megvalósításában is partnerei lenni.

Hány generáció felkutatására lehet számítani?

Az emberek többsége két-három generációra képes visszatekinteni.
Vagyis szüleit, nagyszüleit, esetleg dédszüleit, valamint az ő generációjukhoz tartozó rokonokat valószínűleg mindenki számon tartja, meg tudja nevezni.
A korábbi ősöket, azok kiterjedt és pontos rokoni kapcsolatait már bajosabb felidézni.
A kutatás határait az anyakönyvezés időkorlátai, a helyi, földrajzi és vallásonkénti - kezdetben igen eltérő - sajátosságai, az adatok pontossága szabják meg.
A mintegy 250-300 év jónéhány emberöltőt, akár 8-10 generációt is felölelhet. Nemesi származás esetén ez az idő és generációszám természetesen jóval tovább is kiteljesedhet.

A felkutatott információk hitelessége hogyan ellenőrizhető?

Az anyakönyvek rögzítik az emberi élet három legfőbb eseményének - születés/keresztelés, házasság, elhalálozás - tényét.
Minden felkutatott adatnak - legyen az valamilyen anyakönyvi bejegyzés, dokumentum, sírfelirat - megadjuk a forrását, azaz az elérhetőségének pontos adatait.
Ezek lehetnek például az anyakönyvek esetén a bejegyzés könnyű beazonosítását lehetővé tevő oldal és sorszámok, melyek alapján a Megrendelő akár saját maga is pillanatok alatt megtalálhatja az eredeti anyakönvi bejegyzést is.
Mivel számunkra a legfontosabb szempont a Megrendelő elégedettségén túlmenően a hitelesség és pontosság, ezért csak olyan felkutatott személyeket, illetve adatokat szerepeltetünk a genealógiai almanachban, melyekről meggyőződhetünk, hogy minden kétséget kizáróan a családhoz tartozik.

Hogyan alakulnak a költségek a kutatás előrehaladtával?

A kutatás megkezdése előtt fontos tisztázni az elérendő célokat és megállapodni egy keretösszegben.
Így a költségek alakulása tervezhető, és az Ön lehetőségeihez igazítható.
Családban bekövetkező változások, új szempontok vizsgálata, vagy friss információk napvilágra kerülése esetén a munka - kutatás, illetve az adatok bővítése - bármikor az Ön döntése alapján folytatható.

Családi fényképek, dokumentumok megjelenítésére is van lehetőség?

A régi családi fotók, feljegyzések, iratok felbecsülhetetlenek a családtörténeti kutatás szempontjából.
Ezért indokolt ezeket védett körülmények között tárolni, óvni, megmenteni.
Remek lehetőség az állagmegóvásra és a genealógiai almanach kiteljesítésére, "színesítésére" a családi albumok, dokumentumok, ritkaságok digitális feldolgozása.
A képekről ránk tekintő arcok, az események, a kéziratok, bizonyítványok, okiratok révén felidézhetjük a kort, a személyek jellemét, a családi vonásokat, meghitt szép emlékeket, eseményeket.

Mennyi időt vesz igénybe a kutatás?

Pontos kiindulási adatok birtokában - a személy nevének, az esemény (születés, keresztelés, házasság, vagy elhalálozás) dátumának, helyének, vallásának ismeretében - a családtörténeti kutatás általában már két-három hét eltelte után is eredménnyel járhat.
Részletesebb kutatáshoz természetesen több időre - hónapokra - van szükség, de már az első egy-két hét elteltét követően megbecsülhető a kutatás sikeressége és a várható eredmény.

Mennyibe kerül egy családfa?

A családfa a rendelkezésre álló, illetve a kutatásból származó családtörténeti alapadatok megjelenítésének egy formája.
Nem egy, az üzletben kapható valami, nem egy késztermék.
Amennyiben a családtagokról, ősökről bőséges információ áll rendelkezésre, úgy már néhány tízezer forintos költséggel is komoly családtörténeti dokumentációt lehet létrehozni.
Kevés, vagy hiányos adatok birtokában, illetve a család oldalágaira, esetleg a teljes populációra kiterjedő kutatás esetén a költségek a több százezer forintos nagyságrendet is elérhetik.
A költségek pontosítása csak a rendelkezésre álló kiindulási adatok, valamint a kért kutatás mélységének ismeretében, egy személyes találkozás során folytatott beszélgetést követően lehetséges.
A kutatás sikere, valamint a feltárható adatok mennyisége előre nem látható, ennek ellenére tiszteletdíjat csak a ténylegesen felkutatott adatok, illetve az összeállított dokumentáció után számítunk fel.

A weboldal az optimális működéshez sütiket használ. Az oldalak böngészésével hozzájárul a sütik használatához.